Πίνακας κατάταξης αιτήσεων για την πρόσληψη λογοθεραπευτή/-ριας από τον ΟΠΚΑΠ

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τον Πίνακα κατάταξης των αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο με ειδικότητα ΠΕ Λογοθεραπευτή/-ριας.-