Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών (Απρίλιος - Οκτώβριος 2018) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν αίτηση.-