Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μίας θέσης ασκούμενου δικηγόρου

Με την υπ' αρ. 14071/2018 ανακοίνωση του Δήμου Αγ. Δημητρίου, γίνεται γνωστό ότι την Παρασκευή 30-03-2018 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Δημητρίου 55) θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη μίας θέσης ασκούμενου δικηγόρου.-