Πρόσληψη 15 εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ 16 με τρίμηνη σύμβαση

H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών, δεκαπέντε ατόμων, εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ 16, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου.

Υποβολή αιτήσεων: Από 25-6-2018 έως 29-06-2018.-