Κάλυψη θέσης επιστημονικού συνεργάτη του Δήμου

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, ανακοινώνει την κάλυψη μιας θέσης επιστημονικού συνεργάτη σε τεχνικά και συγκεκριμένα σε συγκοινωνιακά - κυκλοφοριακά θέματα και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Δείτε περισσότερα στη συνημμένη ανακοίνωση