Πρόσληψη ενός ατόμου από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ)

Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν σχετική αίτηση.-