Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη της θέσης του ασκούμενου δικηγόρου

Την Πέμπτη 4-10-2018 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55) θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση  μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη μίας θέσης ασκούμενου δικηγόρου.-