Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες προσληφθέντων και μοριοδότησης, των αιτήσεων που έγιναν για την πρόσληψη προσωπικού στην κατηγορία ΥΕ - εργατών νεκροταφείου με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1 - 2018).-