Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τον Πίνακα κατάταξης των αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018
Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 29/1/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 25/01/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης και προσληφθέντων των υποψηφίων της ΣΟΧ3/2017.-  
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο, με ειδικότητα ΠΕ Ιατρού Παθολόγου, για την…