Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (Ο.Π.ΚΑ.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) του Δήμου Αγ. Δημητρίου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση…
Η B/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης καθαρίστριας με μίσθωση σύμβασης έργου για το…
Η B/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης καθαρίστριας με μίσθωση σύμβασης έργου για το…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθαριστριών, με μίσθωση σύμβασης…
Σελίδα 24 από 24