Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών (Απρίλιος - Οκτώβριος 2018) στο…

Ζητείται προσωπικό

Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018
KENTΡO ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ H Mondial Assistance ζητά άτομα δυναμικά και υπεύθυνα για το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών για διαχείριση εισερχομένων…
Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της ΣΟΧ2/2017.-  
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τον Πίνακα κατάταξης των αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου…