Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Δίνονται στη δημοσιότητα οι ανασυνταγμένοι πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2017 σύμφωνα με την υπ' αρ. 1468/2017 απόφαση του ΑΣΕΠ.-…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, με ειδικότητα…

Πρόσληψη δύο κηπουρών από το Δήμο

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών…
Ξεκινάει από την Πέμπτη 14/12/2017 και μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από…

Πρόσληψη παιδιάτρου από τον ΟΠΚΑΠ

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου…