Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018
Την Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο με ειδικότητα ΤΕ…

Πρόσληψη δύο εργατών νεκροταφείου

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών…
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι ανασυνταγμένοι πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2017 σύμφωνα με την υπ' αρ. 1468/2017 απόφαση του ΑΣΕΠ.-…