Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 53 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…
Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…
Δίνεται στη δημοσιότητα ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίαςτης σε προσωπικό…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΣΜΕ2-ΣΜΕ3/2015).-  
H περιβαλλοντική, μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, αναζητά άτομο με κατάλληλα προσόντα για τις ανάγκες υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης.Η…