Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Δίνεται στη δημοσιότητα ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίαςτης σε προσωπικό…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΣΜΕ2-ΣΜΕ3/2015).-  
H περιβαλλοντική, μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, αναζητά άτομο με κατάλληλα προσόντα για τις ανάγκες υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης.Η…
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Δημητρίου, προκηρύσσει την πρόσληψη μίας θέσης καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τα…
Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Δ/2015του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ) που αφορά…