Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει, με προκήρυξή του, διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)…
Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, που έκανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Αγ. Δημητρίου, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο με ειδικότητα…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση…
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων εργατών καθαριότητας και οδηγών (ΣΟΧ 3/2015). Δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.