Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1Σ/2016 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Σ/2016 Πρόσκληση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/7-3-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)…
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 53 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…
Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…
Δίνεται στη δημοσιότητα ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίαςτης σε προσωπικό…
Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΣΜΕ2-ΣΜΕ3/2015).-