Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Στη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια…
Δίνεται στη δημοσιότητα ο πίνακας πρόσληψης προσωπικού από τον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & προστασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΜΕ…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη ιατρών, με σύμβαση μίσθωσης έργου…
Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων νέων 18-24 ετών, σε 4 ειδικότητες του δυναμικά εξελισσόμενου κλάδου της εφοδιαστικής…
Η Νοσοκομειακή Μονάδα «Ο Ευαγγελισμός» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 115 ατόμων για την…