Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


H περιβαλλοντική, μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, αναζητά άτομο με κατάλληλα προσόντα για τις ανάγκες υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης.Η…
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Δημητρίου, προκηρύσσει την πρόσληψη μίας θέσης καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τα…
Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Δ/2015του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ) που αφορά…
Το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει, με προκήρυξή του, διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)…
Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, που έκανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των…