Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη νοσηλευτών/-τριών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου (παιδιάτρου) με αντικείμενο την…
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε άτομα (ιατρούς) για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων λειτουργικών…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου  Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου με ειδικότητα νοσηλευτή/-ριας για…