Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Δ/2015του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ) που αφορά…
Το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει, με προκήρυξή του, διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)…
Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, που έκανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Αγ. Δημητρίου, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο με ειδικότητα…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση…