Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου (παιδιάτρου) με αντικείμενο την…
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε άτομα (ιατρούς) για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων λειτουργικών…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου  Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου με ειδικότητα νοσηλευτή/-ριας για…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Αγ. Δημητρίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος δίνει στη δημοσιότητα ανακοίνωση σχετική με την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 14 ατόμων με…