Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων εργατών καθαριότητας και οδηγών (ΣΟΧ 3/2015). Δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.  
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ…
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τριάντα δυο (32)…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 42 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…
Εκδόθηκε η 5Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 690 θέσεων…