Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων νέων 18-24 ετών, σε 4 ειδικότητες του δυναμικά εξελισσόμενου κλάδου της εφοδιαστικής…
Η Νοσοκομειακή Μονάδα «Ο Ευαγγελισμός» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 115 ατόμων για την…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη νοσηλευτών/-τριών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου (παιδιάτρου) με αντικείμενο την…