Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Πίνακες με τα ονόματα του προσλαμβανομένου προσωπικού.
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-5-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας…
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά 4 ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Καρδιολόγου, ΠΕ Παιδοψυχιάτρου, ΠΕ…

Πρόσληψη 2 δενδροκηπουρών

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 ατόμων με ειδικότητα ΔΕ δενδροκηπουρων…
Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας,…