Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ, ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ,…
Στις 30-1-2015, στα Γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την…
Πίνακες κατάταξης προσληπτέων και επιλαχόντων για την υποστήριξη του συγχρηματοδοτούμενου έργου Smart Care.  
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Αγ. Δημητρίου Αττικής ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 19 άτομα για την…
Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση…