12η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 25-11-2021 και ώρα 9:00.