3η συνάντηση συνεργασίας των Δήμων Αγίου Δημητρίου και Βottrop Γερμανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Beacon