48η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 48η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 25-11-2021 και ώρα 13:00.