7η/2022 (τακτική-ειδική) και 8η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος τη Δευτέρα 27-6-2022,

► Ώρα 19:00 (7η τακτική – ειδική συνεδρίαση) και
► Ώρα 20:00 (8η τακτική συνεδρίαση)
.

Δείτε απ' ευθείας τη συνεδρίαση

Λόγω προβλήματος του δικτύου της COSMOTE στην ευρύτερη περιοχή, δεν λειτουργεί το διαδίκτυο στο Δημαρχείο και στις υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα τα e-mail, το social wifi, καθώς και το τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί μέσω του δικτύου syzefxis, από την Κυριακή 26-6-2022, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επαναλαμβανόμενων διακοπών.
Αν το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συ,βουλίου, θα έίναι δύσκολη η απ’ ευθείας μετάδοσής της μέσω του Youtube.