ΟΠΚΑΠ

Ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου και οι αρμοδιότητές του αφορούν στην εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Ο ΟΠΚΑΠ οργανώνει και λειτουργεί κάθε χρόνο την παιδική Κατασκήνωση του Δήμου στη Ραφήνα και παράλληλα εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.
Ακόμη ο ΟΠΚΑΠ είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή σε προγράμματα και την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στη δια βίου μάθηση και κατάρτιση, τηνψυχοκοινωνική στήριξη και τη συμβουλευτική ευπαθών κοινωνικών ομάδων(μονογονείς, γυναίκες, άνεργοι, ηλικιωμένοι, άποροι) καθώς επίσης και την πρόληψη κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών.
Επιπλέον, ο ΟΠΚΑΠ μέσα από τη δράση και τα προγράμματά του προωθεί την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύηςστηρίζοντας τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55 – Δημαρχείο (2ος όροφος), Τ.Κ.  173 43
Τηλέφωνα: 213 2007712 – 213 2007713 – 213 2007732
Fax            :  210 9714303
E-mail      :  opkap@dad.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2017-19

1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, σύμβουλος πλειοψηφίας (Πρόεδρος)
2) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, σύμβουλος πλειοψηφίας (Αντιπρόεδρος)
3) ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, σύμβουλος πλειοψηφίας
4) ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, σύμβουλος πλειοψηφίας
5) ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, σύμβουλος πλειοψηφίας
6) ΝΙΑΡΧΟΥ MAΡΙΑ, δημότης ή κάτοικος
7) ΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, δημότης ή κάτοικος
8) ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, δημότης ή κάτοικος
9) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, δημότης ή κάτοικος
10) ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, δημότης ή κάτοικος
11) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ, δημότης ή κάτοικος
12) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ, δημότης ή κάτοικος
13) ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, σύμβουλος μειοψηφίας
14) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, σύμβουλος μειοψηφίας
15) ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ως εκπρόσωπος των εργαζόμενων

Αναπληρωματικά μέλη

1) ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σύμβουλος πλειοψηφίας
2) ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, σύμβουλος πλειοψηφίας
3) ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σύμβουλος πλειοψηφίας
4) ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, σύμβουλος πλειοψηφίας
5) ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, σύμβουλος πλειοψηφίας
6) ΜΠΑΚΕΛΑ – ΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, δημότης ή κάτοικος
7) ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ δημότης ή κάτοικος
8) ΛΟΥΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΛΑ δημότης ή κάτοικος
9) ΣΚΑΛΤΣΑ – ΚΟΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ δημότης ή κάτοικος
10) ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, δημότης ή κάτοικος
11) ΝΙΖΑΜΗ ΜΑΡΙΑ, δημότης ή κάτοικος
12) ΚΑΜΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, δημότης ή κάτοικος
13) ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, σύμβουλος μειοψηφίας
14) ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, σύμβουλος μειοψηφίας
15) ΤΣΟΝΤΖΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ως εκπρόσωπος των εργαζόμενων

Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Δράσεις