Προβολή ταινίας στο «Open air cinema – Στρογγυλό»

ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ

  • 30 Ιούν 2019
  • 9:00 pm
  • Κτίριο Ζενέτου (Στρογγυλό) • Παπάγου & Καλλιθέας