Μια φορά και ένα καιρό ήταν …ο πλανήτης γη…

Ο Πολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος Ασυρμάτου, στο πλαίσιο της Ημέρας Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου 2022 και τις ώρες 18:00 – 21:00, διοργανώνει στο Πάρκο – Ασυρμάτου Κτήριο 1, την περιβαλλοντική δράση: «Μια φορά και ένα καιρό ήταν …ο πλανήτης γη: οικολογικά λαϊκά παραμύθια για μας και τις μελλοντικές γενιές».

Το εργαστήριο, διάρκειας 3 ωρών, απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ – ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού και αποτελείται από:

1. Αφήγηση οικολογικών λαϊκών παραμυθιών από διάφορα μέρη του κόσμου:
✓ «Σε ποιον ανήκει το νερό;» (Ινδία)
✓ «Γιατί το φεγγάρι είναι ψηλά στον ουρανό» (παραμύθι από την Αφρική).
✓ «Η Αλεπού και ο λύκος» (παραμύθι από την Ελλάδα)
✓ «Το κολιμπρί» (Αφρική).

2. Με αφορμή τις αφηγήσεις οικολογικών παραμυθιών, τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες εργασίας αναλόγως της ηλικίας τους:
✓ Προβληματίζονται για το πρόβλημα του νερού ως δημόσιου αγαθού κάνοντας τις δικές τους εικαστικές παρεμβάσεις
✓ Παίζουν, μαθαίνοντας για την ορθή χρήση της ανακύκλωσης
✓ Χαρτογραφούν τον οικείο και αγαπημένο χώρου του πάρκου του Ασυρμάτου, φτιάχνοντας το δικό τους φυτολόγιο.