Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Σχετικές ανακοινώσεις
Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης θα τεθεί σε εφαρμογή στην Περιφέρεια
Περισσότερα >
Δόθηκε σε δημοσιότητα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ για το "Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης
Περισσότερα >
Με απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου, συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου, από υπηρεσιακά στελέχη,
Περισσότερα >
Με απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου, ανατίθενται στη Γενική Γραμματέα, Ελένη Χαλβατζά του
Περισσότερα >
Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 -
Περισσότερα >
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής για την απαλλαγή τελών καθαριότητας
Περισσότερα >
Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων για Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ
Περισσότερα >
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον πίνακα προσληφθέντων/εισών με
Περισσότερα >
Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον τελικό πίνακα προσληφθέντων/εισών με σύμβαση ορισμένου
Περισσότερα >
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
Περισσότερα >