Ανταποκριτές ΕΦΚΑ Αγροτών

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Αγροτών (πρώην ΟΓΑ), υπάρχουν 3 ανταποκριτές στις υπηρεσίες του Δήμου.
Συγκεκριμένα:
Α΄• Δημαρχείο • 2ος όροφος • Τηλ.: 2132007702
Β΄• Δημαρχείο • 4ος όροφος • Τηλ.: 2132007793
Γ΄ • Κοινωνική Υπηρεσία • Ξενοφώντος 10 • Τηλ.: 2109738093

Για όλα τα επιδόματα (οικογενειακό, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ΚΕΑ κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας • Δυρραχίου 11 • Τηλ.: 2109716360.