Δηλώσεις “Πόθεν Έσχες”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο/η Δήμαρχος, ο/η Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
Το ποθεν εσχες των Δημάρχων δημοσιευεται και στην ιστοσελίδα της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ →ΕΔΩ.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2022 

Μαρία Ανδρούτσου • Δήμαρχος


ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2021 

Μαρία Ανδρούτσου • Δήμαρχος
Άγγελος Γαβαλάς • Αντιδήμαρχος
Σπήλιος Διαβολίτσης • Αντιδήμαρχος
Χαράλαμπος Μπέλλος • Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Συρράκος • Αντιδήμαρχος


ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 

Μαρία Ανδρούτσου • Δήμαρχος
Άγγελος Γαβαλάς • Αντιδήμαρχος
Σπήλιος Διαβολίτσης • Αντιδήμαρχος
Χαράλαμπος Μπέλλος • Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Συρράκος • Αντιδήμαρχος


ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2019 

Μαρία Ανδρούτσου • Δήμαρχος
Άγγελος Γαβαλάς • Αντιδήμαρχος
Σπήλιος Διαβολίτσης • Αντιδήμαρχος
Χαράλαμπος Μπέλλος • Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Συρράκος • Αντιδήμαρχος