Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Επαναληπτική Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση ασκούμενου/ης Δικηγόρου

01-Απρ-24

Περισσότερα >

Πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών

09-Ιαν-24

Περισσότερα >

Αποτελέσματα αιτήσεων για την πρόσληψη Υπαλλήλων από το Δήμο Αγίου Δημητρίου

08-Ιαν-24

Περισσότερα >

Πρόσληψη 5 ατόμων από το Δήμο Αγίου Δημητρίου (ΣΟΧ 4/2023)

15-Δεκ-23

Περισσότερα >

Αποτελέσματα αιτήσεων για την πρόσληψη 7 οδηγών από το Δήμο Αγίου Δημητρίου

24-Νοέ-23

Περισσότερα >

Αποτελέσματα αιτήσεων για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων από τον ΟΠΚΑΠ

17-Νοέ-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη 7 οδηγών από το Δήμο Αγίου Δημητρίου

27-Οκτ-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, από τον ΟΠΚΑΠ

12-Σεπ-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη 3 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων από τον ΟΠΚΑΠ

05-Σεπ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων αιτήσεων για την πρόσληψη 45 ατόμων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

31-Αυγ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αιτήσεων για την πρόσληψη 45 ατόμων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

28-Αυγ-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη 45 ατόμων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

04-Αυγ-23

Περισσότερα >

Αποτελέσματα αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

28-Ιούλ-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη 23 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

12-Ιούλ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου

29-Ιούν-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα

01-Ιούν-23

Περισσότερα >

Αποτελέσματα αιτήσεων για την πρόσληψη ιατρών

09-Μάιος-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με 4 ιατρούς

18-Απρ-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη 4 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου

04-Απρ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός παιδοψυχιάτρου

27-Μαρ-23

Περισσότερα >

Αποτέλεσμα κλήρωσης για την επιλογή ασκούμενου δικηγόρου

17-Μαρ-23

Περισσότερα >

Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μιας θέσης ασκούμενου δικηγόρου

15-Μαρ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2023)

13-Μαρ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα και τοπογράφο (ΣΜΕ1/2023)

09-Μαρ-23

Περισσότερα >

Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΠΚΑΠ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

16-Φεβ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με 4 άτομα

14-Φεβ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την κάλυψη μίας θέσης προσωπικού με τη διαδικασία της μετάταξης, εντός του ίδιου Ο.Τ.Α.

27-Ιαν-23

Περισσότερα >

Πίνακας κατάταξης διοριστεών με ειδικότητα παιδιάτρου στον ΟΠΚΑΠ

01-Φεβ-23

Περισσότερα >

Ανακοίνωση του ΟΠΚΑΠ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με παιδίατρο

16-Ιαν-23

Περισσότερα >

Αποτελέσματα αιτήσεων για την πρόσληψη 17 ατόμων από τον ΟΠΚΑΠ

27-Δεκ-22

Περισσότερα >

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη» ζητάει προσωπικό

30-Νοέ-22

Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου

02-Μαρ-23

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αριθμ. Σ.Μ.Ε. 1/2022 ανακοίνωσης του ΟΠΑΠ

01-Νοέ-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου από τον ΟΠΚΑΠ

07-Οκτ-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου από τον ΟΠΚΑΠ

28-Σεπ-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 23 ατόμων από τον ΟΠΑΠ

20-Σεπ-22

Περισσότερα >

Τελικός πίνακας κατάταξης της ανακοίνωσης πρόσληψης καθαριστών/ριών των σχολικών μονάδων του Δήμου

26-Αυγ-22

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης πρόσληψης καθαριστών/ριών των σχολικών μονάδων του Δήμου

23-Αυγ-22

Περισσότερα >

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης Νομικού Συμβούλου του Δήμου

19-Αυγ-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (45 ατόμων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

03-Αυγ-22

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης πρόσληψης 5 ατόμων ΙΔΟΧ για 8 μήνες (ΣΟΧ1Α/2022)

26-Ιούλ-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 1Α/2022)

08-Ιούλ-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τη στελέχωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έτος 2022

20-Ιούλ-22

Περισσότερα >

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022

24-Ιούν-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

01-Ιούν-22

Περισσότερα >

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη» ζητάει προσωπικό

13-Μάιος-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης

03-Μάιος-22

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης αιτήσεων και προσληφθέντων ιατρών, σχετικοί με τη ΣΜΕ 1/2022

12-Απρ-22

Περισσότερα >

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

12-Απρ-22

Περισσότερα >

Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

05-Απρ-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 4 ιατρούς

23-Μαρ-22

Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

15-Μαρ-22

Περισσότερα >

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

18-Φεβ-22

Περισσότερα >

Προκήρυξη για την πρόσληψη 1.468 ατόμων σε ΟΤΑ

20-Ιαν-22

Περισσότερα >

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα

28-Ιούν-22

Περισσότερα >

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα

08-Ιούν-22

Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου

16-Ιαν-22

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη παιδιάτρου από τον ΟΠΚΑΠ

22-Δεκ-21

Περισσότερα >

Ανακοινώσεις για εσωτερικές μετατάξεις υπαλλήλων του Δήμου

27-Σεπ-21

Περισσότερα >

Πρόσληψη 19 ατόμων από τον ΟΠΑΠ για την πραγματοποίηση εικαστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων

20-Σεπ-21

Περισσότερα >

Τελικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

09-Σεπ-21

Περισσότερα >

Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

03-Σεπ-21

Περισσότερα >

Από 1 η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την κάλυψη 2.090 θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

01-Σεπ-21

Περισσότερα >

Πίνακας κατάταξης αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

27-Αυγ-21

Περισσότερα >

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

24-Αυγ-21

Περισσότερα >

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

09-Αυγ-21

Περισσότερα >

Δικαιολογητικά και ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν.2643/1998 για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ

02-Αυγ-21

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης αιτήσεων ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη 41 ατόμων

19-Ιούλ-21

Περισσότερα >

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών της ΕΛΣΤΑΤ

09-Ιούλ-21

Περισσότερα >

Πρόσληψη 41 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών

29-Ιούν-21

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΟΠΚΑΠ

18-Ιούν-21

Περισσότερα >

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση 33 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού

27-Μάιος-21

Περισσότερα >

Ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης αιτήσεων ΣΟΧ1-2020 για το Κέντρο Κοινότητας

29-Απρ-21

Περισσότερα >

Αποτελέσματα κλήρωσης για την επιλογή ασκούμενου/ης δικηγόρου

02-Απρ-21

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός/μίας Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

26-Μαρ-21

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης και προσληφθέντων/εισών ΣΜΕ1-2021 για το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας

19-Μαρ-21

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης και προσληφθέντων/εισών ΣΟΧ1-2020 για το Κέντρο Κοινότητας

18-Μαρ-21

Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου

18-Μαρ-21

Περισσότερα >

Πίνακας προσληπτέων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών

26-Φεβ-21

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με 5 ιατρούς

25-Φεβ-21

Περισσότερα >

Ανακοίνωση πρόσληψης 9 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

23-Φεβ-21

Περισσότερα >

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων στο “Κέντρο Κοινότητας Αγίου Δημητρίου”

15-Φεβ-21

Περισσότερα >

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

26-Ιαν-21

Περισσότερα >

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

22-Ιαν-21

Περισσότερα >

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

15-Ιαν-21

Περισσότερα >

Πρόσληψη 93 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

08-Ιαν-21

Περισσότερα >

Πίνακας προσληφθέντων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της με αριθμ. πρωτ. 30413/27-10-2020 ανακοίνωσης

02-Νοέ-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη 6 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

27-Οκτ-20

Περισσότερα >

Πίνακας προσληφθέντων/εισών από τον ΟΠΑΠ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

15-Σεπ-20

Περισσότερα >

Πίνακας προσληφθέντων/εισών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

10-Σεπ-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη 6 ατόμων από τον ΟΠΑΠ για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών

07-Σεπ-20

Περισσότερα >

Τελικοί πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

04-Σεπ-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών

04-Σεπ-20

Περισσότερα >

Προσωρινοί πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

28-Αυγ-20

Περισσότερα >

Μοριοδότηση αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

24-Αυγ-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη 38 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

20-Αυγ-20

Περισσότερα >

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων μέσω του ΟΑΕΔ

29-Ιούν-20

Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση ειδικών θέσεων ομαδαρχών της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα

19-Ιούν-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα

19-Ιούν-20

Περισσότερα >

Ανακοίνωση του ΟΠΚΑΠ για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με παιδίατρο

29-Δεκ-20

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο επιστημονικών συνεργατών

11-Ιούν-20

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου

05-Ιούν-20

Περισσότερα >

Πίνακας προσληφθέντων με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας από τον ΟΠΑΠ

01-Ιούν-20

Περισσότερα >

Πίνακας προσληφθέντων 40 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

30-Μάιος-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη 40 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

26-Μάιος-20

Περισσότερα >

Ανακοίνωση πρόσληψης 6 ατόμων από τον ΟΠΑΠ

25-Μάιος-20

Περισσότερα >

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ

19-Μάιος-20

Περισσότερα >

Αποτελέσματα κλήρωσης για τη θέση ασκούμενου δικηγόρου

14-Μάιος-20

Περισσότερα >

Δημόσια κλήρωση για τη θέση ασκούμενου δικηγόρου

12-Μάιος-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη προσωπικού με ΣΟΧ τετράμηνης διάρκειας

12-Μάιος-20

Περισσότερα >

ΟΑΕΔ – Δημόσια πρόσκληση 4/2020 • Διευκρινήσεις προς τους ωφελούμενους

12-Αυγ-20

Περισσότερα >

Πρόσληψη 51 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

29-Απρ-20

Περισσότερα >

2η παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για την θέση του ασκούμενου δικηγόρου

10-Απρ-20

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και πίνακας προσληφθέντων της ΣΜΕ1/2019 ανακοίνωσης για ιατρικό προσωπικό

28-Ιαν-20

Περισσότερα >

Πίνακας κατάταξης διοριστέων της ΣΜΕ 2019 για παιδίατρο

09-Ιαν-20

Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών

18-Δεκ-19

Περισσότερα >

Ανακοίνωση του ΟΠΚΑΠ για τη σύναψη σύμβασης με παιδίατρο

24-Δεκ-19

Περισσότερα >

Πρόσληψη καθηγητή/ριας Φυσικής Αγωγής από τον Ο.Π.Α.Π.

20-Δεκ-19

Περισσότερα >

Πίνακες αποτελεσμάτων για τη ΣΟΧ3/2019 ανακοίνωση (εργατών καθαριότητας και οδηγών)

13-Δεκ-19

Περισσότερα >

32 νέοι υπάλληλοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας

04-Δεκ-19

Περισσότερα >

Πρόσληψη οδηγών και εργατών καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

14-Νοέ-19

Περισσότερα >

Αποτελέσματα κλήρωσης για την επιλογή ασκούμενου δικηγόρου

04-Οκτ-19

Περισσότερα >

Πίνακες αποτελεσμάτων για τη ΣΟΧ2/2019 ανακοίνωση (εργατών νεκροταφείου)

18-Σεπ-19

Περισσότερα >

Πίνακες κατάταξης και προσληπτέων για τη ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση (ΠΕ φαρμακοποιών)

18-Σεπ-19

Περισσότερα >

Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιου δικηγόρου

18-Σεπ-19

Περισσότερα >

Πρόσληψη μίας καθαρίστριας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

16-Ιούλ-19

Περισσότερα >

Πρόσληψη 15 ατόμων για κατεπείγουσες ανάγκες του Δήμου

31-Μάιος-19

Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Ε.Ο.Ε.Σ. “Αμφικτυονία”

14-Φεβ-19

Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μίας καθαρίστριας

04-Φεβ-19

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ιατρούς

04-Ιαν-19

Περισσότερα >