Πίνακας κατάταξης διοριστέων της ΣΜΕ 2019 για παιδίατρο

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΜΕ 2019 με ειδικότητα παιδιάτρου.-