Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, οι χώρες υιοθέτησαν μία σειρά από στόχους, επιδιώκοντας να δώσουν τέλος στη φτώχεια, να προστατεύσουν τον πλανήτη, αλλά και να διασφαλίσουν την ευημερία για όλους μας ως μέρος της νέας ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κάθε στόχος έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις, οι οποίες αναμένονται να υλοποιηθούν μέχρι το 2030. Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη περιλαμβάνει και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από 17 στόχους και 169 υποστόχους (Sustainable Development Goals- SDGs).

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ευθυγράμμιση των πυλώνων του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Βασικοί πυλώνες/Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα

Βιώσιμες Υποδομές

Κοινωνία

Περιβάλλον

Εργαζόμενοι

Το 2016 υπήρξε το εναρκτήριο έτος για την θέσπιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Η αρχή έγινε με την υιοθέτηση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων δεσμευόμαστε να λειτουργούμε κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον.-

Ανακοινώσεις