Απολογισμός 1ης ανοιχτής εκδήλωσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου η πρώτη Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης με πολίτες και εκπροσώπους τοπικών φορέων, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου.
Παρευρέθηκαν στελέχη της δημοτικής αρχής και άλλων παρατάξεων, δημοτικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και απλοί πολίτες, που με ιδιαίτερο ενθουσιασμό συμμετείχαν στη συζήτηση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Σε πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά ζητήματα, όπως αυτό της αστικής κινητικότητας, είναι πολύ σημαντική η καταγραφή όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών και η κατανόηση της οπτικής του καθενός, για τη συνδιαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας των προκλήσεων και των ευκαιριών στις οποίες καλείται να δώσει απαντήσεις το ΣΒΑΚ του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Οι κύριοι στόχοι της πρώτης ανοιχτής διαβούλευσης ήταν:
1. Να ενημερωθούν οι πολίτες, μέσα από παρουσιάσεις των αναδόχων του έργου, σχετικά με το τι είναι και τι περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) καθώς και ποια οφέλη μπορεί να επιφέρει στην πόλη αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.
2. Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι έως τώρα δράσεις της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ.
3. Να καταγραφούν οι ανάγκες των πολιτών και των φορέων, καθώς και ευκαιρίες που παρουσιάζει ο Δήμος, δηλαδή θετικά σημεία και χαρακτηριστικά της πόλης, τα οποία αξίζει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.

Εκτός των παραπάνω, στόχος, επίσης, ήταν η ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας μεταξύ των φορέων και της ομάδας εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Η δημιουργία ενός «τόπου συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων» μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων, ώστε να αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κοινό επίπεδο κατανόησης της κατάστασης.

Περισσότερα→