Δημοτικό συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

Σύνθεση 2023-2028

Η εκλογική διαδικασία της 15ης Οκτωβρίου ανέδειξε 5 δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες εκπροσωπούν το λαό του Αγίου Δημητρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημοτική περίοδο  2024-2029.

ΜΕΛΛΟΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ • 21  Δημοτικές/οι Σύμβουλοι
ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ Συμμετέχουμε – Ενώνουμε • 7 Δημοτικές/οι Σύμβουλοι
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  • 3 Δημοτικές/οι Σύμβουλοι
ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ • 2 Δημοτικές/οι Σύμβουλοι
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ • 2 Δημοτικές/οι Σύμβουλοι

Τα Μέλη του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

Δήμαρχος:

Στέλιος Μαμαλάκης

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΖΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΗΝΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΩΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΗ)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (Επικεφαλής της παράταξης ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ Συμμετέχουμε-Ενώνουμε)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ(ΓΙΑΝΝΑ)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Επικεφαλής της Παράταξης: ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ)
ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Επικεφαλής της Παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για τον Άγιο Δημήτριο)
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
ΑΥΓΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΜΕΛΛΟΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΚΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΖΑΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΧΟΥΛΙΑ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΝΟΒΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ


ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΗ)

ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΩΙΛΗΣ

 

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ Συμμετέχουμε – Ενώνουμε

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ – ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ)

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 


 ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ


ΝΕΑ ΠΝΟΗ

ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ