Νομικά Πρόσωπα

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου λειτουργούν τέσσερα Νομικά Πρόσωπα, ενώ υπάρχει συμμετοχή του Δήμου και σε ένα πέμπτο. Αυτά είναι:

  • Ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) που ασχολείται με θέματα Κοινωνικής αλληλεγγύης, μέριμνας και παιδείας
  • Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) που αποτελεί τον επίσημο φορέα Πολιτισμού & Αθλητισμού της πόλης
  • Οι δύο Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης
  • Το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης “Ήλιος”