Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει στις 24 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ  η Δημοτική Επιτροπή. Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και Δημάρχου κ. Στέλιου Μαμαλάκη.2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 24-01-24