Απάντηση στην ανακοίνωση της κας Ανδρούτσου, σχετικά με το κλείσιμο των παιδικών χαρών

Το ότι υπάρχουν στο δήμο μας παιδικές χαρές που δεν είχαν ποτέ ή είχαν κάποτε πιστοποίηση είναι μια τραγική πραγματικότητα και όχι ένα παραμύθι κα Ανδρούτσου

Με αφορμή την ανακοίνωση της πρώην Δημάρχου κας Ανδρούτσου και της παράταξής της, σχετικά με την απόφασή της νέας δημοτικής αρχής να προβεί στη σφράγιση 6 παιδικών χαρών που δεν διέθεταν πιστοποιητικό καταλληλότητας και τις αναφορές της ότι πρόκειται για παραμύθι απαντάμε με 6 αλήθειες.

Αλήθεια Πρώτη

Η πρώην δήμαρχος κ. Ανδρούτσου και η παράταξή της με την ανακοίνωση τους, και μάλιστα με έγγραφα που δημοσιοποιούν οι ίδιοι, παραδέχθηκαν ξεκάθαρα ότι υπάρχουν στο δήμο μας παιδικές χαρές που δεν είχαν ποτέ ή είχαν κάποτε πιστοποιητικό καταλληλότητας!

Αλήθεια Δεύτερη

Οι δύο (2) από τις έξι (6) παιδικές χαρές με ευθύνη της προηγούμενης δημοτικής αρχής λειτουργούσαν για όλη της διάρκεια της θητείας της χωρίς καμία ασφάλεια. Επίσης δύο (2) είχαν κάποτε πιστοποιητικό και για τις άλλες δύο (2) δεν υπάρχει κανένα στοιχείο.

Αλήθεια Τρίτη

Με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης, η οποία δεν συμμορφώθηκε με τις συστάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών,  ο δήμος Αγίου Δημητρίου έχει τεθεί σε εποπτεία.

Αλήθεια Τέταρτη

Ορισμένες από τις έξι (6) παιδικές χαρές δε διέθεταν τάπητα ασφαλείας, καθώς συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα της προηγούμενης δημοτικής αρχής επέλεξαν να μην συμπεριλάβουν στη συνολική χρηματοδότηση του έργου αυτό το υλικό προκειμένου να το εξασφαλίσουν από «ημέτερους».

Αλήθεια Πέμπτη  

Η σημερινή διοίκηση του δήμου δεν είχε καμία ενημέρωση από την προηγούμενη διοίκηση  μετά τις εκλογές του Οκτώβρη του 2023 σχετικά με μείζονα ζητήματα όπως η μη κατάρτιση προϋπολογισμού, η μη πιστοποίηση παιδικών χαρών, κτλπ. Η κα Ανδρούτσου δεν είχε καν τον πολιτικό πολιτισμό να παραδώσει τα αναγκαία έγγραφα στον νέο δήμαρχο την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Αντίθετα, του απέστειλε τα σχετικά έγγραφα με υπηρεσιακά στελέχη!

Αλήθεια έκτη

Η κα Ανδρούτσου δεν μας άφησε ούτε μαντίλι να κλάψουμε. Με ευθύνη της είμαστε χωρίς προϋπολογισμό, καλούμαστε να πληρώσουμε οικονομικές υποχρεώσεις της δικής της θητείας, ενώ ο δήμος δε διαθέτει ούτε είδη πρώτης ανάγκης. Οι πολίτες έχουν κρίση και βλέπουν την κατάσταση που μας παρέδωσε σε θέματα καθαριότητας, φωτισμού, συντήρησης κοινόχρηστων χώρων κτλπ.

Απέναντι στα ψεύδη της προηγούμενης διοίκησης και τις ανακοινώσεις εντυπωσιασμού της, εμείς θα απαντάμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με αλήθειες και με έργα. Παραλάβαμε μια χαοτική κατάσταση και αυτό δυστυχώς δεν είναι παραμύθι είναι μια σκληρή πραγματικότητα. ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΕ ΔΉΜΑΡΧΟ_σφραγισμα παιδικών χαρών