Ανακοίνωση πρόσληψης (1)ατόμου Ειδ. Παιδιάτρων με Σύμβαση Μίσθωσης ‘Εργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΜΕ ΕΣΠΑ 2024(ΑΔΑ)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ 6-7-2021  

Οι αιτήσεις θα γίνονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο (Αγίου Δημητρίου 55, 3ος όροφος)  ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από: 25/01/2024 έως 29/01/2024