3η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 7-2-2024 και ώρα 09:00.

3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 07-02-24