Αναστολή λειτουργίας του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης

Με Απόφαση Δημάρχου αναστέλλεται η σημερινή λειτουργία του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, για την προστασία της υγείας των μαθητών / τριών καθώς και του εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού. ΑΠΟΦAΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΙΣ 30.01.2024