Δημόσια διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου

Βιώσιμη ανάπτυξη

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς:

α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του και
β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο μέσω των αξόνων, των μέτρων και των δράσεων που προτείνει σε πλήρη σχέση με όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του.

Επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων ► ΕΔΩ

και διατυπώστε τις απόψεις σας σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μελετώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024.

Γιατί η γνώμη σας μετράει!