Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για την Κλιματική Κρίση και έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τι είναι το ΣΒΑΚ

Το ΣΒΑΚ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών σε μια περιοχή και εκπονείται με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και των ίδιων των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας θα βοηθήσει:
✅ Να καταγραφούν τα προβλήματα μας στις καθημερινές μετακινήσεις.
✅Να αποφασιστεί συλλογικά πώς θα επιλυθούν τα προβλήματα αυτά με τον πιο αποτελεσματικό, περιβαλλοντικά φιλικό και κοινωνικά επωφελή τρόπο.

Και στη συνέχεια:
✅ Θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο του Δήμου για την αναζήτηση πόρων, προκειμένου να υλοποιηθούν μέτρα και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων.

Σε τι διαφέρει το ΣΒΑΚ από τους παραδοσιακούς τρόπους σχεδιασμού

Το ΣΒΑΚ βασίζεται στη φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας που εστιάζει στον άνθρωπο και όχι στο αυτοκίνητο.

Επομένως, σε αντίθεση με το παρελθόν:
✅ Δίνεται προτεραιότητα στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του δημόσιου χώρου.
✅ Προωθούνται τα λιγότερο ρυπογόνα και ενεργοβόρα μέσα μεταφοράς όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, η δημόσια συγκοινωνία και τα εναλλακτικά οχήματα και καύσιμα.
✅ Η δημόσια υγεία και ασφάλεια αποτελούν βασική μέριμνα σε κάθε βήμα του σχεδιασμού.

Όλοι και όλες εσείς που ζείτε, εργάζεστε, κινείστε, διασκεδάζετε, επισκέπτεστε ή κάνετε τις αγορές σας στον Άγιο Δημήτριο, μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση ενός άρτιου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το μέλλον των μετακινήσεων στην πόλη, απαντώντας σε ένα απλό ερωτηματολόγιο.

Βρείτε το …εδώ.