Βράβευση του Δήμου Αγίου Δημητρίου από το BRAVO 2019

Άλλη μια διάκριση ήρθε για το Δήμο Αγίου Δημητρίου, στις 18-12-2019, στην ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, από το θεσμό Bravo 2019. Ο Δήμος διακρίθηκε στην κατηγορία Governance (Διακυβέρνηση) για την υλοποίηση του έργου σύνταξης και δημοσίευσης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017.

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Σούλης Σοφιανόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παραμένει η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που προχωράει στην πρωτοβουλία σύνταξης και δημοσίευσης Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχοντας υιοθετήσει επίσημα τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων ο Δήμος δεσμεύεται να λειτουργεί κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα καταβάλλει προσπάθειες να εναρμονίζει τη λειτουργία και τα έργα του με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs).

‘’Ο θεσμός BRAVO 2019, αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο,με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών από τους Οργανισμούς αυτούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο.’’-