Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σταθερά στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Βιώσιμη ανάπτυξη

Στην εκπνοή του 2023, δημοσιεύουμε τον διετή απολογισμό μας για τα έτη 2020 και 2021, στοχεύοντας να αναδείξουμε τη συμβολή μας στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εξάλλου, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παραμένει η μοναδική πόλη της χώρας που, ήδη από το 2016, παρακολουθεί την πορεία του προς την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις απολογισμού βασισμένες σε διεθνή πρότυπα.

Φέτος μάλιστα, o Δήμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΟΗΕ και γίνεται ο δεύτερος Δήμος της Χώρας που εκπονεί μια Εθελοντική Τοπική Ανασκόπηση (Voluntary Local Review – VLR) της μέχρι τώρα δράσης του για την περίοδο 2020-2021. Με τη δημοσίευση του VLR, o Δήμος Αγίου Δημητρίου ευθυγραμμίζει τις πολιτικές του με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και μπαίνει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη, ακολουθώντας το παράδειγμα πρωτοπόρων πόλεων όπως της Νέας Υόρκης, του Ελσίνκι και της Βαρκελώνης. Παράλληλα, ο Δήμος αποκτά ένα ισχυρό διαβατήριο για ένταξη σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά & Περιφερειακά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη μίας πόλης περνάει μέσα από τη διαφάνεια. Και για εμάς στον Άγιο Δημήτριου, αυτό σημαίνει να εφαρμόζουμε διεθνές μεθόδους απολογισμού, να μετρούμε τις επιδόσεις μας και να δημοσιεύουμε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο, παραμένουμε δεσμευμένοι και δεσμευμένες στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030.

Δείτε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020-2021  ΕΔΩ  

Δείτε την Εθελοντική Τοπική Ανασκόπηση (Voluntary Local Review – VLR) → ΕΔΩ