Πρόσληψη 51 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, 51 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

  • Στο e-mail: dad-may@dad.gr ή
  • Μέσω ΦΑΞ στο: 210-9714303 ή
  • Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικού, προκειμένου να καθοριστεί ραντεβού για την παραλαβή, στο τηλ. 2132007756-752.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30-04-2020 έως και 07-05-2020.-