Πρόσληψη 45 ατόμων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προσλήψεις προσωπικού

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 45 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου.

► Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σε 10 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.