Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Νομικό Πρόσωπο από λογιστικό γραφείο, για το έτος 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι τη Δευτέρα 23-12-2019 και ώρα 13:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ξενοφώντος 10, 2ος όροφος, τηλ.: 2109712955.-