Πίνακας προσληφθέντων/εισών από τον ΟΠΑΠ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον πίνακα προσληφθέντων/εισών με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2315/7-9-2020 ανακοίνωση (ΑΔΑ 6ΝΜΓΟΛΥΞ-ΛΡΝ).-