Πρόσληψη 4 εργατών νεκροταφείου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.-