Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων αιτήσεων για την πρόσληψη 45 ατόμων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προσλήψεις προσωπικού

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Σχολικών καθαριστών/τριών.